Hoe vinden wij de weg naar een duurzaam gezondheidssysteem? ‒ Deel I: Een nieuwe mogelijkheid

De afgelopen twee decennia hebben organisaties bepaalde werkwijzen en methodieken gekozen. Ze werden gekozen omdat ze in het verleden prima resultaat hebben geleverd, zoals een betere efficiëntie of kwaliteit. Vandaag de dag worden dezelfde werkwijzen en methodieken (zwaar) bekritiseerd omdat ze te veel bureaucratie veroorzaken of niet dat leveren wat ze beloven. In het verlengde hiervan zijn structureel andere werkwijzen en methodieken populair geworden, zoals zelforganisatie en meer eigenverantwoording. Maar hoe zit het met antwoorden op vragen zoals:

  • Wat is er veranderd waardoor de beloofde resultaten bij de traditionele werkwijzen en methodieken uitblijven?
  • Waarom leveren traditionele werkwijzen en methodieken in de ene situatie nog altijd prima resultaat terwijl in een andere situatie het tegenovergestelde het geval is?
  • Hoe weten wij dat nieuwe werkwijzen en methodieken zoals zelforganisatie en meer eigenverantwoording niet in dezelfde problematiek terecht komen?
  • Wat zijn de negatieve gevolgen als traditionele werkwijzen en methodieken helemaal worden afgebouwd?

In deze situatie bestaan veel conflicten. De emoties kunnen hoog oplopen. Aan de ene kant zijn degene die laten zien dat nieuwe werkwijzen en methodieken zoals zelforganisatie op beperkte schaal prima werken. Aan de andere kant zien ervaren bestuurders/adviseurs dat er belangrijke dingen ontbreken om de nieuwe werkwijzen en methodieken op grote schaal te laten functioneren.

Met het oog op het creëren van één gezamenlijk bewustzijn en dus het vermijden van conflicten en oplopende emoties geven wij u het volgende in overweging:

Wat zou het voor uw initiatief of organisatie betekenen als u antwoorden op de boven aangegeven vragen had?

Wat zou het betekenen als de verandertrajecten vanuit één gezamenlijk bewustzijn uitgevoerd kunnen worden?

.

Voorbeeld

Zelf heb ik ervaren hoe Service Management/ITIL, het lineaire procesmodel (na A komt B, na B komt C, etc; ‘als dit de situatie is moet je dat doen’), de wiskunde en spreadsheets uitstekend functioneerden en later een bron van verlammende bureaucratie en mislukte projecten werden. Hierdoor was een communicatiekloof tussen centrale organisaties en de werkvloer ontstaan. Dit gaf ons aanleiding ‘Guided Self-Organisation’ ‘bottom-up’ in te voeren. Het overbrugde de communicatiekloof voor 30.000 medewerkers. Het lukte door naar alle betrokken partijen te luisteren en doordat de medewerkers konden zien dat hun bijdragen gevolgen hadden.

Na een aantal jaren viel het weer uit elkaar. In eerste instantie begrepen wij niet hoe dat kon. Een oude techniek, ‘root cause analysis’, leverde antwoorden of deze problematiek en, verrassenderwijs, ook op de boven aangegeven vragen. Het een en ander is opgenomen in het gedachtegoed dat u op www.zorgdenkers.nl vindt (meer diepgang staat via informatie- en demonstratiesessies ter beschikking). Root cause analysis was trouwens één van meerdere technieken waaruit het gedachtegoed is ontstaan.

.

Wat opvalt

Wat opvalt is dat die patronen, die Guided Self-Organisatie uit elkaar hebben laten vallen, diep in huidige werkwijzen, methodieken, beleid en protocollen verankerd zijn. Verder valt op dat er nauwelijks aandacht voor deze patronen is. Zonder aandacht is het risico dat uw verandertraject, traditioneel of innovatief, met een overmaat aan obstakels te maken heeft. De kans op vastlopen of onvoldoende resultaat is (zeer) hoog.

Met aandacht op deze obstakels is er een nieuwe mogelijkheid.

. 

Mogelijkheid

Samen met de gevonden antwoorden op de boven aangegeven vragen kunt u root cause analysis en verdere technieken inzetten om te bepalen wat voor uw initiatief of organisatie werkt en wat niet werkt.

Meer over de technieken in de volgende delen van deze blog post (abonneren kan rechts boven).

Dit bericht is geplaatst in bureaucratie, gezondheid, handvatten, mogelijkheden, obstakels, zorg met de tags , , , , , , . Bookmark de permalink.