Goeie thuiszorg, wat verstaan we eronder en hoe borgen we dit?

In het nieuws lezen we vele voorbeelden hoe het niet moet in de zorg, de fouten, gebreken en miscommunicaties. Maar de beste stuurlui staan altijd aan wal dus de vraag rijst: Hoe ziet de zorg eruit in een ideale situatie?

Goeie cliëntgerichte thuiszorg.
In de ideale situatie wordt de zorg gedaan deels door mantelzorgers, deels door vrijwilligers en deels door verzorgende en begeleiders. Dat klinkt makkelijk maar dat is het niet! Want iedereen heeft zijn eigen rugzakje en perspectief en daardoor zijn er verschillende meningen over wat goede zorg nu eigenlijk is. De voorwaarde voor een optimale aansluiting op de wensen en behoeftes van de mantelzorger en hulpbehoevende zijn:
1. Zorgen voor duidelijke regels en doelen.
Geef duidelijk de kaders en de doelen aan waarbinnen gewerkt moet worden en maak bewuste keuzes met elkaar wie wat doet. Dit komt de zorg ten goede
2. Zorgen voor een goed communicatiesysteem.
Een goedkoop en efficiënt platvorm zoals bijvoorbeeld www.familienet.nl lijkt en kan functioneren als een cliëntdossier.
Let wel op, digitale en ook schriftelijke communicatie zijn niet geschikte mediums wanneer er problemen zijn! Dan is echt de enige methode iemand bellen of face to face dingen te verhelderen voor het uit de hand loopt.
3. Zorgen voor een gelijkwaardige relatie tussen iedereen.
Ieder heeft zijn eigen perspectief en daardoor zijn eigen waarde. Benader elkaar en elkaars mening met respect en je zult zien dat je veel leert van elkaar. Uiteraard moet het belang van degene die zorg nodig heeft centraal staan.
4. Metacommunicatie open breken.
Verkeerde aannames kunnen leiden tot een explosieve sfeer. Denk jij dat iemand ergens een probleem ergens mee heeft? Benoem het dan! Want misschien zijn er hele andere dingen aan de hand en jou aanname beïnvloedt jouw manier van reageren waardoor je in een neerwaartse spiraal komt.
5. Elkaars krachten en valkuilen kennen.
Je bent samen een team dat hetzelfde doel heeft namelijk degene die hulp behoeft ondersteunen! Tegelijkertijd is iedereen mens en mensen maken fouten. Zorg dus dat je elkaar ondersteunt in de valkuilen en maak gebruik van een ieders krachten.
6. Een dynamische manier van werken.
Behoeftes veranderen, situaties veranderen, kortom je hebt te maken met een dynamisch systeem. Dat vraagt ook een dynamische manier van werken, telkens weer kijken wat er veranderd moet worden om de ondersteuning te optimaliseren.
7. Evalueren, zorgen voor een open communicatie en zelfreflecterend vermogen ontwikkelen.
Het is belangrijk om telkens weer te fine tunen hoe de ondersteuning het beste ingezet kan worden. Dit hoeft geen uren te duren als je het maar zo vaak mogelijk doet.

De professional en zorginstelling moet van zijn hoge berg af.
Helaas maar al te vaak hoor ik klachten over professionals in de zorg die niet luisteren, instellingen die niet cliëntgericht werken. Het wordt tijd zorgprofessionals en zorginstellingen beseffen dat zij niet altijd de meeste expertise bezitten. Dat zijn degene die hulp nodig hebben, zij weten heel goed wat zij voelen en wat goed voor hen is. Realiseer je dat zij veel meer weten over hoe ze de dingen ervaren dan jij als professional.

Het zelfde geldt voor mantelzorgers, neem ze serieus! Zij kennen degene die hulpbehoevend is het beste.

Indicaties afstemmen en onafhankelijk maken.
Het zou ideaal zijn als de indicatiestelling echt onafhankelijk gemaakt konden worden. Die objectiviteit is nodig omdat er anders belangenverstrengeling in beeld komt wat innovaties in de weg staan evenals de drive om kwaliteit te verbeteren.
De subjectiviteit zit hem in het feit dat de gemeente zijn tekorten niet wil laten oplopen en de verzekering geen geld wilt uitgeven dat de gemeente zou moeten uitgeven in hun optiek. Maar ook dat de wijkverpleegkundige niet kijkt naar de hulpvraag maar een potje geld ziet dat bij haar organisatie uitbesteed kan worden en de casemanager dementie niet doorverwijst naar diensten buiten haar eigen organisatie.

Als de indicatie objectief zou zijn, dan kan je er veel meer op vertrouwen dat de zorg die je krijgt ook is die je nodig hebt. Niemand heeft er namelijk belang bij je ergens op te korten of juist op in te zetten dat niet in jou belang is.

Goede zorg start bij een goed inkoopbeleid van de gemeente en de verzekering
Cruciaal is een goed inkoopbeleid binnen de gemeentes zodat hulpbehoevenden en mantelzorgers krijgen wat ze nodig hebben. Een aantal gemeentes zijn daar goed mee bezig, van andere vraag je je af of ze zich bewust zijn van hun valkuilen. Met de zorgdenkers samen onderzoek ik wat de beste, meest efficiënte en meest objectieve manier van zorginkopen is. Hiermee willen we gemeentes bijstaan en bij voldoende interesse een platform creëren dat gemeentes ondersteunt. Er ligt inmiddels een demosessie klaar om gemeentes in een ochtend en of middag inzicht te geven in hun eigen inkoopbeleid en de consequenties hiervan.

De zorgdenkers willen de kernproblemen aanpakken in de zorg want een onjuiste inkoop resulteert in inefficiënt ingezette zorg. Daar wordt niemand gelukkig van en het kost uiteindelijk ook nog eens meer geld.

Zelf kunt u natuurlijk ook actie ondernemen door bij problemen de WMO adviesraad in te schakelen of daar een actieve rol in te spelen. Ook kun je lid worden van belangenverenigingen of gewoonweg via social media gerelateerde informatie doorsturen. En uiteraard kunt u ook de zorgdenkers steunen en volgen!

Dit bericht is geplaatst in zorg met de tags , , , , , , . Bookmark de permalink.