Wat houdt ons tegen de bronnen aan te spreken?

  .

← De bronnen

Handvatten zijn te moeilijk te vinden

Dit leidt tot onderstaande vicieuze cirkel

.

Tip: klik op de tekst

1. Nog onvoldoende is doorgedrongen dat de traditionele denk- en werkwijzen, best practices en methodieken voor een wereld zijn geoptimaliseerd die niet meer bestaat.

Na al die reorganisaties en ontslagen voelen werknemers en de ‘gewone’ burger intuïtief aan dat nog meer van hetzelfde geen oplossing biedt. Zij worden ondersteund door experts die aangeven wáárom dit het geval is. Denk aan ondermeer Jim Collins met Good to Great, prof. Jan Rotmans met Verandering van Tijdperk / Nederland Kantelt, Jaap Peters met Rijnlands organiseren/zelforganisatie,  Jurgen Appello met Management 3.0 en het leger van de Verenigde Staten met een radicaal andere vorm van Command en Control: Power to the Edge 

Voorbeelden van traditionele denk- en werkwijzen, best practices en methodieken:

• Opdelen van complexe uitdagingen in deelgebieden: Wie voelt zich verantwoordelijk voor het geheel en voor de gebieden tussen de deelgebieden?

• Het lineaire procesmodel: traditionele best practices/methodieken bouwen hierop

• Project Management, Risk Management, Governance/COBIT

• Kwaliteitsmanagement, Service Management/ITIL


2. De – in regelgeving, protocollen, IT applicaties en opleidingen – verankerde obstakels voor innovatieve oplossingen worden zwaar onderschat.

S-curveHet overmatig toepassen van de traditionele denk- en werkwijzen/best practices en methodieken heeft tot gevolg gehad dat de bureaucratie en complexiteit voorbij een omslagpunt exponentieel zijn gestegen.

Het valt op dat de traditionele denk- en werkwijzen, best practices en methodieken voor uitdagingen met beperkte complexiteit zijn ontwikkeld. De technieken om met complexe en steeds veranderende situaties om te gaan zijn onvoldoende aanwezig of ontbreken.

Als u in onze wereld van zeer complexe afhankelijkheden met uw innovatieve oplossing komt, dan bestaat er een berg aan obstakels. Tegen de tijd dat u via de gebruikelijke weg erachter komt wat er nodig is om deze weg te werken, zijn de energie en de financiële middelen op. Het is geen verrassing dat dan nog vele Euro’s nodig zijn om die obstakels weg te werken. Zoiets is bijvoorbeeld de nieuwe zorgverzekering Anno12 overkomen. Toen zij de vergunning uiteindelijk kregen, was het te laat. Bijzonder tragisch wordt het als uw initiatief, dat eigenlijk een deel van de benodigde oplossing biedt, als ‘werkt ook niet’ gebrandmerkt wordt.


3. Door punten 1 en 2 kunnen bestuurders, directeuren en politici niet anders dan terugvallen op de traditionele denk- en werkwijzen, best practices en methodieken.

Het is een onmogelijke opgave

Handvatten

Tip: Ontbreekt een duidelijk advies wanneer het lineaire procesmodel de goede keuze is versus wanneer het contraproductief is? Dan weet u dat deze methodiek onvoldoende geschikt is om met de niet-lineaire wereld van vandaag om te gaan. Kenmerken van het lineaire model zijn: na stap A komt stap B, na B komt C; als X de situatie is moet je Y doen.  

Alternatieven komen van bijvoorbeeld het Rijnlands organiseren/zelforganisatie, Agile Management/Scrum en Lean (mits het verbeteren het hoogste doel is in plaats van bezuinigen). Ook hier hebben beslissers met uitdagingen en onbeantwoorde vragen te maken:

• Hoe komen wij met minimale kosten en schade van de huidige situatie naar de gewenste situatie?

• Hoe voorkomen wij terugval in het oude denken?

• Hoe voorkomen wij het opnieuw uitvinden van het wiel?

• Welke denk- en werkwijzen, best practices en methodieken werken in welke situatie? Wanneer en waarvoor zijn ze wel en niet geschikt?

• De manager nieuwe stijl stelt de vragen: wat is er nodig om het in onze organisatie te laten functioneren?


4. Doordat beslissers onvoldoende resultaten halen is ontslag een gebruikelijk gevolg. Dat maakt de situatie erger

Voorspelling CPBEen gevolg van de moeilijk te vinden handvatten is dat de opvolger van de ontslagen persoon in eenzelfde situatie terecht komt. Het begint met de inwerktijd. Tijdens deze periode moeten medewerkers en freelancers betaald worden terwijl ze niet weten of hun project of activiteit nog doorgaat.

Een bijkomend effect is dat er nog minder tijd en geld over blijft om de structurele veranderingen in gang te zetten en te ondersteunen. Algauw zijn wij een paar jaar verder waarbij de kans om de kernoorzaken op te sporen en op te lossen voorbij is gegaan. De voorspelling van het Centraal Planbureau voor 2040 komt met grote stappen dichterbij.


5. De roep om nog meer controles, protocollen en regelgeving heeft het tegenovergestelde effect

Als er ongewenste situaties optreden, dan is er al gauw een roep voor meer controle en protocollen. Dit betekent nog meer bureaucratie en bijbehorende kosten. Noodgedwongen wordt het geld hiervoor onttrokken aan de eigenlijke zorgtaken.

Hier blijft het niet bij: voor de structurele veranderingen betekent het dat er nog minder tijd en geld over blijft om deze te kunnen ondersteunen. En dat brengt ons weer bij punt 1.


loop

.

Er rest nog een belangrijk punt

Met de gebruikelijke korte-termijn aanpak en het opsplitsen in deeloplossingen is de vicieuze cirkel niet te doorbreken. Er blijven te veel obstakels over. Er is sprake van een drempel. Wij hebben een aanpak nodig waarmee zo veel mogelijk obstakels weggewerkt worden en een kanteling naar een betrouwbaar en duurzaam gezondheidssysteem mogelijk wordt. 

Voorbij de drempel

 

                                      Lees verder …

.

.

.

.