Bronnen die erop wachten aangesproken te worden

Hieronder een aantal mogelijkheden voor het creëren van  een betrouwbaar, duurzaam en kwalitatief hoogwaardig gezondheidssysteem.

Tip: klik op de tekst

1. Verminderen bureaucratie en complexiteit: Jaarlijks wordt €90 miljard uitgegeven aan beroepsgroepen 'die leven van onnodige complexiteit'

Dit bedrag staat gelijk aan wat de zorg nu kost. Van de €90 miljard wordt €15 miljard in zorg uitgegeven (de €15 miljard is met de onderzoeker en auteur van het artikel afgestemd).

..

2. Ruimte creëren voor de innovatieve projecten: Burgers worden aangemoedigd initiatieven te ontplooien. Vervolgens lopen deze vast.

Deze initiatieven werken vaak op beperkte schaal, vooral als men elkaar kent en weinig partijen betrokken zijn. Men denkt het via een olievlek te kunnen uitbreiden. Nadat er veel energie is besteed om de uitbreiding voor elkaar te krijgen, loopt het initiatief vast op wat wij de ‘ontbrekende ruimte’ noemen. Waar men tegenaan loopt is regelgeving, bureaucratie, complexiteit, ‘geen geld’ en vooral: niemand die zich meer verantwoordelijk voelt. Wegen om het toch voor elkaar te krijgen zijn extreem moeilijk te vinden.

.

3. 'Open mind' en onderzoek naar alle resultaat leverende therapieën: Wist u dat resultaat-leverende therapieën worden verbannen omdat ze niet bewezen zijn? Wist u dat het benodigd onderzoek in de ontbrekende ruimte blijft steken?

Miljarden te bezuinigenHierbij gaat het vooral over therapieën die vanuit de ervaring van de patiënt goed of uitstekend resultaat hebben geleverd, nadat het resultaat van de erkende aanpak onvoldoende was.

Wat ons verbaast is de hoeveelheid therapieën die hieronder vallen en het niet gebruiken van bestaande kennis, waaruit de werkwijze te verklaren valt. Er zijn onderbouwingen mogelijk vanuit andere wetenschappelijke disciplines. Opmerkelijk is dat dit op diverse gebieden te zien is, bijvoorbeeld bij hoofdpijn, allergieën en geestelijke aandoeningen.

Navi_NLVoorbeeld: op het gebied van dyslexie, ADHD, autisme en dergelijke heeft de On Mental Health stichting een lijst met 20 therapieën en preventietechnieken samengesteld. Bij 18 is de werkwijze via technieken uit het ‘capaciteitsbeheer’ te verklaren. TomTom laat ons een van deze technieken zien: de alternatieve route bij file. De lijst met 20 therapieën is goedgekeurd door prof. Michael Fitzgerald, Dublin en prof. Manuel Casanova, Greenville, South Carolina.

Als de vraag “kunt u naar onderzoek verwijzen die technieken uit het capaciteitsbeheer gebruiken?” wordt gesteld, blijft ze onbeantwoord (mogelijke uitzonderingen op het gebied van hersenbeschadigingen). Een reeks pogingen om dergelijk onderzoek van de grond te krijgen blijft nog altijd in de ontbrekende ruimte steken. Recent is er een lichtpunt in Eindhoven. De Stad van Morgen heeft het initiatief School of Talents gestart, waar onderzoek deel van uitmaakt.

Yvo Smulders, hoogleraar, VU, Amsterdam, bevestigt in zijn lezing de problematiek: “epidemiologisch bewijs wordt heel ernstig overgewaardeerd” en gericht aan doctoren, “slechts 1 van 120 van uw therapeutische handelingen … is evidence based”. Meer in deze video:

Het Evidencebeest Yvo Smulders

Het hier besproken onderwerp, samen met de preventie mogelijkheden en de kennisoverdracht tussen regulier en alternatief, biedt de mogelijkheid miljarden te besparen. Het grote verschil met gebruikelijke bezuinigingsinitiatieven is dat het hier een win-win situatie betreft.

.

4. 'Root cause analysis nieuwe stijl' wijst de weg naar mogelijke oplossingen

Rout cause analysisIn de jaren ’80 en ’90 werd ‘root cause analysis’ gebruikt om de onderliggende oorzaken van een probleem op te sporen en permanent op te lossen. Met complexe uitdagingen zoals het zorgsysteem levert deze aanpak een onwerkbare overvloed aan oorzaken. In plaats van van naar iedere oorzaak te kijken moet nu de focus liggen op het reduceren naar kernoorzaken. Deze techniek hebben wij onder meer toegepast om de boven genoemde bronnen te vinden. Laten wij dit ‘root cause analysis nieuwe stijl’ noemen.

.

5. De benodigde werk- en denkwijzen, best practices en methodieken zijn beschikbaar en wachten erop ingezet te worden.

Denk bijvoorbeeld aan:

• verantwoording nemen voor de eigen gezondheid in samenwerking met zorgverlener, cliëntparticipatie

• zelforganisatie en ‘Guided Self-Organisation’, netwerkorganisatie, platte organisatie

• werken met patronen waar exacte technieken zoals de wiskunde tekort schieten, toepassen van gezond verstand waar procedures en protocollen overheersen en/of onvoldoende functioneren

• systeemdenken, helikopter view, root cause analysis nieuwe stijl

• open best practices/methodieken zoals: Rijnlands organiseren, agile management/Scrum, value engineering

Uiteraard vraagt elke situatie om een eigen aanpak en kan bovenstaande lijst aangevuld worden.

.

Grote vraag is nu:

Wat houdt ons tegen deze bronnen aan te spreken?

.

.