Het kernteam

.

Hieronder de leden van het kernteam

Charles

Charles de Monchy

 

 

 

Zorgdenkers is een klankbord van betrokken professionals voor een ieder die ziet dat de zorg nog beter kan.

Ik wil aan zorgdenkers bijdragen, want wij zijn:

  • Betrokken: Ons zorgstelsel is kostbaar maar ook kwetsbaar: het kan gebruikt worden voor eigen gewin van bedrijven (pharma…) en beroepsgroepen die veel macht hebben. Wij willen de best mogelijke zorg voor iedereen, en zo dat onze kinderen het ook nog kunnen betalen.
  • Wij zijn professionals uit de zorg met kennis van zaken, en samen ontdekken wij wat werkt en wat niet, en waarom. Wij hebben een andere kijk dan Bestuurders, want wij komen uit de praktijk.
  • Wij denken (kritisch) mee, we kijken naar de patronen maar we gaan ook op zoek naar oplossingen. Wij zijn een klankbord voor een ieder die ziet dat het (nóg) beter kan.

Helpt initiatieven te ontwikkelen in een complexe omgeving.

Koos Dirkse

Koos Dirkse

.
.
.

In de zorgsector gaat het niet meer om kwaliteit, maar om geld! En dat moet anders, want de kosten lopen volledig uit de hand. Er moet meer worden geluisterd naar de arts en de verpleegkundige en de patiënt moet centraal staan.

Koos heeft 35 jaar ervaring binnen de zorg, zowel vanaf de werkvloer als een directiefunctie binnen een academisch ziekenhuis. Opleiding, ervaring en interesse op ondermeer opzet medische codeer- en declaratiesystemen, ICT,  infrastructuur  zorgstelsel, adviseur VROM, financieringsbeleid woningbouw, etc.

Met een brede ervaring en achtergrond (bouwkunde, Informatica en geneeskunde), diverse functies bekleed als adviseur/informaticus, leiding diverse onderzoeken op een ministerie en als ontwikkelaar en directeur van een samenwerkingsverband van ruim 40 ziekenhuizen op ICT-, medische-informatief en declaratiegebied. Heeft verschillende bedrijven (mede) opgericht, onder meer MediSoft, Medichip en Tomfor.

Zijn missie:  “Het ontsluiten van de ziekenhuisadministraties (de medische documentatie, de medische registratie en de medische factuur) in tekst en applicaties”.

Zijn doel:     “Een eerlijker en transparanter declaratiesysteem, dat volledig aansluit op de systemen van andere landen.”

Hij zet zich in voor een administratie, die als één geheel wordt aangeboden, met een goede basis, afgestemd op de wensen en behoeften van de patiënten en zorgverleners en waarbij zorgverleners weinig tijd aan behoeven te besteden. Daarbij moet zoveel mogelijk worden geautomatiseerd. Er moet meer worden geluisterd naar de arts en de verpleegkundige en de patiënt moet centraal staan, beter worden geïnformeerd en eigenaar worden van zijn of haar (medische)gegevens. De burger dient eigenaar te worden van een Persoonlijk Gezondheid Dossier en niet een EPD dat eigendom is van de verschillende behandelaars.

.

Cynthia

Cynthia Kat Reindersma

 

 

.

.

De zorg kantelen naar een cliëntgericht systeem

Cynthia is de zorgdenkers samen met een paar andere gestart naar aanleiding van een discussie op linkedin. Onder het motto: “Niet klagen maar je verantwoordelijkheid oppakken” gaf ze de aanzet om de handen uit de mouwen te steken en de uitdaging aan te gaan. Het is gemakkelijk om vanaf de zijlijn te vertellen hoe slecht de overheid, gemeente, zorgverzekeraar of zorgaanbieder het doet. Maar met alleen klagen gaan we de zorg niet verbeteren. We moeten vanaf de burger de zorg kantelen van een bodemloze geldput vol perverse prikkels naar een zorg waar we trots op zijn en waar we vertrouwen in hebben. Door de kernproblemen in de zorg aan te pakken wordt deze goedkoper en de bevolking gezonder. Cynthia is specialist in welzijn, dementie, mantelzorg en zelforganisatie in de zorg.

Met mijn eigen visie op goede zorg, mijn netwerk en de manier waarop ik mensen aan elkaar verbind wil ik deze kanteling te werk brengen.

 

Eugen

Eugen Oetringer

 

.

.

Voor ons en onze kinderen: een betaalbare zorg. Een zorg waar wij ons met zijn allen aan kunnen verbinden. 

Eugen heeft binnen zijn familie voor zeven verschillende aandoeningen te horen gekregen dat men met de gevolgen moest leren leven (dyslexie, ADHD, rugpijnen, permanente bijwerking medicatie, etc.). In alle gevallen was het mogelijk op eigen initiatief bestaande therapieën te vinden die de doorbraak leverden. Zijn opleiding in de wiskunde, gecombineerd met diepe kennis van bureaucratie en complexe processen wezen de weg. Eugen is gedreven situaties permanent op te lossen waar mensen onnodig lijden.

Eugen is een onconventionele wiskundige. Hij heeft de wiskunde losgelaten omdat, bij complexe uitdagingen, werken met patronen in plaats van data de benodigde resultaten leverde.

..

Marieke van Keesteren

Marieke van Kesteren

.

Ik zie geldverspilling, onmacht en eenzame strijd. Dat moet stoppen en kan anders.

Zorg gaat ons allemaal aan. Als kind, als mens, als uitvoerder, als beleidsmaker en beslisser. Iedereen wordt in zijn leven geconfronteerd met zorg. Zo ook mijn gezin. Ik zie hardwerkende uitvoerders, rennend van afspraak naar afspraak. Ik zie veerkrachtige patiënten die vanwege de zorgkosten met moeite de eindjes aan elkaar knopen. Ik zie heel veel mooie initiatieven in de jeugd en ouderenzorg die vaak na afloop van het project geen subsidie meer krijgen en verdwijnen. Ik zie dat er van ons allen veel gevraagd wordt.  Ondertussen wordt de zorg complexer en duurder. Ik zie geldverspilling, onmacht en eenzame strijd. Dat moet stoppen en kan anders. Met een groot netwerk van mensen, waar elke discipline, beslisser en burger welkom is kunnen we de gewenste transformatie waar gaan maken.

Marieke is directeur bij Directeur/bestuurder Thuis Op Straat Leiden

 

Ellen

Ellen Vervoort-Nijsen

 

.
.
.

 

Het zorgsysteem moet dienend zijn aan gezondheid.

Ellen Vervoort is bij de Zorgdenker aangesloten omdat ze graag vanuit gezondheid wil denken over de zorg. Door de focus op gezondheid te leggen, wordt er betekenis gegevens aan gezondheid en krijgt gezondheid een functie en een waarde. Voor iedereen heeft gezondheid een andere betekenis en is de invulling om gezond te blijven ook voor iedereen anders. Door zorg af te stemmen op de gezondheid van burgers, heeft iedere burger daarin zijn eigen verantwoordelijkheid voor dat wat hij zelf kan te nemen en daar waar dat niet lukt te vragen naar wat hij nodig heeft. Ik wil graag aan de kanteling van de zorg meewerken vanuit die gedachte en mijn ervaring met het ontwikkelen van organisaties, met het vereenvoudigen en elimineren van administratieve lasten en regeldruk, daarbij inzetten.

.

Alexandra Willems

Alexandra Willems

 

.

Kwaliteit, Duurzaamheid, Solidariteit! Daar wil ik mij als professional voor inzetten.

We zullen het met zijn állen op een opbouwende en Verantwoorde manier moeten doen!

Alexandra is arts, all-round anesthesioloog.

De geweldige informatiesamenleving waarin we leven biedt mooie kansen. Bij de zorgdenkers vindt ze de kernwaarden voor een succesvolle publiek-private samenwerking in de zorgsector.

De complexiteit van ons zorgsysteem en de zeer uiteenlopende behoeften van ieder van ons, zorgen ervoor dat geen enkel individu of partij nog in staat is om dé oplossing te bieden. De zorgprofessional heeft, dankzij de kennis en ervaring die hij in de loop der jaren opdoet, de mogelijkheid om patiënten te steunen bij het nemen van verantwoorde beslissingen echter, elke burger en patiënt heeft een eigen verantwoordelijkheid. Deze kan namelijk als geen ander aangeven waar hij baat bij heeft.

De verouderde definitie van gezondheid die om ziekte draait maakt sinds een paar jaar plaats voor het concept “positieve gezondheid”. Welzijn staat in deze definitie voorop: de taak van iedere zorgverlener is dat hij op ziekte anticipeert. Op deze manier kan het effect van ziek zijn op de patiënt zelf, maar ook op familie en maatschappij verminderd worden.

Het aantal zorgconsumenten stijgt; onze maatschappij telt vele hulpbehoevenden. Het zorgstelsel moet om die reden vooral ondersteunend zijn. Zolang het mogelijk is en met de nodige hulp moeten patiënt en burger zélf de regie behouden. Het is onze taak zorgbehoevenden te ondersteunen en niet van zorg afhankelijk te maken.

De zorgsector kán een bijdrage leveren aan het voorkomen van ziekten, hier moet collectief naar gestreefd worden. Voor onze kinderen moet veel meer in termen van voorzorg nagedacht worden!

Zorgprofessionals hebben de verantwoordelijkheid om in functie van de behoeften van de maatschappij mee te denken aan een evoluerend zorgstelsel.