Hoe u kunt bijdragen

.

U kunt bijdragen als

Tip: klik op de tekst

Patiënt: u heeft invloed

U kunt voorkomen dat u, uw familieleden, vrienden of kennissen in situaties zoals onder Zorgwekkende ontwikkelingen terecht komen.

Dat kan door regelmatig iets bij te dragen dat ons allen helpt over de drempel te komen en de kanteling mogelijk  maakt, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk, donaties, de bewuste keuzes die u maakt en via uw bijdragen in keukentafelgesprekken, online media en patiëntenraden.

Hier een aantal mogelijkheden richting derde partijen:

• U kunt bij collectes vragen of de instelling rondweg 25% van het onderzoeksbudget aan out-of-the ‘box onderzoek’ besteed en pas doneren als dit met concrete voorbeelden aannemelijk wordt gemaakt. 1

• U kunt vragen stellen: worden de zienswijzen van de betrokken partijen voldoende gewaardeerd? Met andere woorden, wat is belangrijker: het volgen van het protocol of de gezondheid van de patiënt? Wordt (weer eens) een buitengewone kans gemist omdat alle aandacht op een negatief aspect is en geen aandacht op de positieven aspecten?

• U kunt inspirerende projecten en pojecten zorgdenkers ondersteunen.

• U kunt initiatieven en politieke partijen ondersteunen die de bronnen ontsluiten en/of dat aanpakken wat ons tegenhoudt de bronnen aan te spreken. U kunt verzekeringen kiezen die hetzelfde doen.

• Bij het kiezen van een therapie kunt vragen of er betere therapieën bestaan die nu buiten beschouwing worden gelaten omdat het onderzoek in de bureaucratie blijft steken (het zal helpen als u voorbeelden kunt inbrengen).

1 Hiermee bedoelen wij vooral onderzoek dat
· de ervaringen van mensen in kaart brengt die via de reguliere weg onvoldoende en via andere routes wel het benodidge behandelingsresultaat hebben ervaren,
· door ervaringsdeskundige patiënten is gekozen (zie vorige punt) of
· ‘high-impact’ kennis uit andere disciplines inbrengt (zie ook Bronnen …). 
.
 . 

Hier een aantal mogelijkheden voor uzelf

• U kunt zich afvragen ‘is er een beter alternatief voor de dure medicatie, het dure hulpmiddel of de dure therapie?’

• U kunt zich afvragen ‘wat kan ik zelf doen om ziektes te voorkomen of sneller te genezen?’ Denk bijvoorbeeld aan voeding, mindfullness, balans tussen stress en ontspanning en voldoende beweging.

.

Zorgverlener/Uitvoerende: u gedrevenheid is hard nodig

Wilt u weer vanuit gedrevenheid in plaats van frustratie en bureaucratie werken?

Wilt u dat het gezondheidssysteem weer zo functioneert als in de artseneed is aangegeven?

Wilt u in discussies, met uw bijdragen of bij onderhandelingen stevig in de schoenen staan?

Dan nodigen wij u uit iets bij te dragen dat ons allen helpt over de drempel te komen en het huidige systeem te kantelen. Hier een aantal mogelijkheden (zie ook bronnen en vooral wat ons tegenhoudt de bronnen aan te spreken):

Om de conflicten en eindeloze discussies te doorbreken kunt zich wegwijs maken met ‘low effort/high-impact’ handvatten. Gezien ‘low-effort/high-impact’ handvatten moeilijk te vinden zijn, hebben wij een begin gemaakt met informatie en demonstratiesessies.

U kunt uw patiënten en collega’s betere adviezen geven door informatie te verzamelen en informatie sessies/cursussen bij te wonen rondom het begrip ‘bewijs’: hoe kunnen wij onbewezen, resultaat leverende therapieën,  waarvan het onderzoek in de ontbrekende ruimte is blijven steken, op een verantwoorde manier toegankelijk maken? Hier alvast een lezing van Yvo Smulders, hoogleraar, VU Amsterdam.

Het Evidencebeest, Yvo Smulders

.

• U kunt de verantwoording voor een uitdaging nemen die tussen wal en schip terecht is gekomen en deze tot uitvoering brengen (zie bijvoorbeeld de Stad van Morgen). U kunt valkuilen voorkomen en uw initiatief in een stroomversnelling brengen door informatiesessies en trainingen van pioniers op dit gebied te volgen. Met pioniers bedoelen wij mensen die het gelukt is, ondanks de ontbrekende ruimte, buitengewone (deel)resultaten te bereiken.

• U kunt ‘low-effort/high-impact’ technieken leren waaruit u met (veel) minder inzet (veel) meer kunt bereiken. Hier een drietal technieken:

– integriteit nieuwe stijl

– authentiek luisteren

– doorbreken van vastzittende denkwijzen. Ontdek de drie gebeurtenissen in uw leven die uw onbewuste denken sturen, de valkuil die hieruit ontstaat en hoe de valkuil doorbroken wordt.

 Meer informatie over deze technieken…

.

Beslisser: u heeft het in de hand.

U heeft het in de hand de vicieuze cirkel voor uw organisatie te doorbreken en als voorbeeld  te dienen.

Voordelen hiervan zijn:
• gemotiveerde medewerkers en tevreden cliënten
• u kunt zich weer op productieve taken concentreren in plaats van branden blussen, bureaucratie/controle taken of reorganisaties
• balans tussen werkstress, familie en ontspanning 
.

Omdat de handvatten en opleidingen voor de complexe wereld van vandaag nog te moeilijk te vinden zijn, hieronder een eerste handvat. Uitgebreidere handvatten hebben wij in informatie- en demonstratiesessies opgenomen.

Handvat

1. ‘Low effort/high-impact’ handvatten geven u de mogelijkheid die werkwijzen, best practices en methodieken te vinden die in de complexe wereld van vandaag werken en die te vermijden die uw initiatieven ondermijnen.

2. Een ‘Stop Doing List’, gemaakt met de handvatten van punt 1 en toegesneden op uw organisatie, maakt middelen en mensen vrij voor de volgende stappen. –Zie ook Stop Doing List in het boek Good to Great van Jim Collins.

Veranderbare problemen3. Toepassing van de methodiek, die bij het project ter bestrijding van de aarappelziekte en bij ‘Guided Self-Organisation’ met 30.000 medewerkers‘ werd ingezet, levert u de inzichten voor uw concrete projecten:

• de concerns, issues, klachten en verwijten (initiatieven zijn vaak hierop uitgericht; zolang de focus hierop blijft zijn eindeloze discussies en tegenwerking het gevolg),

• de veranderbare problemen/situaties die achter de concerns, issues, klachten en verwijten schuilgaan,

• de doelen en de gewenste toekomstige situatie, vanuit de veranderbare problemen/situaties,

• het ‘logical framework’ voor het bereiken van de gewenste toekomstige situatie.

4. Wat u ook doet, het staat of valt met een goed functionerend intern communicatiesysteem

• Zijn er situaties zoals de volgende: medewerkers hebben moeite de voor hun relevante beleidsdocumenten, protocollen en standaarden te vinden? Is de documentatie te vaak achterhaald of tegenstrijdig? Gaan ‘Lessons Learned’ en feedback regelmatig verloren? –Dan heeft u een harde aanwijzing dat iets ontbreekt om uw projecten naar de werkvloer te kunnen brengen en duurzaam te maken.

• Een ‘Health Check’ workshop, met de betrokken partijen en een facilitator die de processen en menselijke aspecten begrijpt, identificeert de issues, klachten, verwijten en ‘lessons learned’. Dat is input voor de ‘Stop Doing List’ en punt 3.

• In het ‘White Paper’ Bridging the gap between central organisations and the field vindt u meer informatie over deze uitdaging.

5. ‘Low-effort/high-impact’ technieken helpen u met (veel) minder inzet (veel) meer te bereiken. Hier een drietal technieken:

• integriteit nieuwe stijl (tevens een sleuteltechniek voor het terugwinnen van verloren vertrouwen)
• authentiek luisteren (tevens een sleuteltechniek voor het terugwinnen van verloren vertrouwen)
• doorbreken van vastzittende denkwijzen. Ontdek de drie gebeurtenissen in uw leven die uw onbewuste denken sturen, de valkuil die hieruit ontstaat en hoe de valkuil doorbroken wordt. 

 Meer informatie over deze technieken…

6. Bent u zelforganisatie/het Rijnlands model aan het invoeren?

Of het over hiërarchische structuren of zelforganisatie gaat, bij organisaties met meerdere afdelingen en locaties komen dezelfde communicatie uitdagingen om de hoek kijken als bij punt 4. Het laatste wat u wilt is dat uw initiatief op dezelfde communicatiegebreken vastloopt als het systeem dat u wilt vervangen. Punt 4 levert de basis om dit te voorkomen. 

.

Bepaalde situaties

Wilt u een initiatief starten? Loopt uw initiatief vast?

Met de ontbrekende ruimte waarop innovatieve projecten vastlopen en wat ons tegenhoud de bronnen in te zetten, hopen wij duidelijk gemaakt te hebben dat de obstakels voor initiatieven onderschat worden. Wij zien de volgende uitgangsposities:

1. Uw initiatief heeft weinig externe afhankelijkheden. De diensten zijn makkelijk in te richten:

⇒In dit geval bestaat de mogelijkheid voor een succesvol project zonder extra aandacht.

2. Uw initiatief is innovatief en omvat meerdere partijen/afdelingen OF u wilt een geslaagd project via een olievlek uitbreiden:

⇒ De kans is groot dat u tegen een overvloed aan obstakels aanloopt en uw initiatief op de ontbrekende ruimte vastloopt.

⇒ U kunt de kans op een succesvol initiatief substantieel verhogen door de relevante delen van het handvat voor beslissers toe te passen (te vinden onder ‘Beslisser: …’ op deze pagina).

.

Wilt u onderzoek doen dat een doorbraak levert?

• Wat zouden Einstein, Newton of Darwin doen als zij de taak hadden een betrouwbaar, duurzaam en kwalitatief hoogwaardig gezondheidssysteem te creëren?

⇒ Wat zij hebben gedaan viel buiten de gangbare wetenschappelijke lijnen van hun tijd.

⇒ Wilt u meer weten over hoe Einstein, Newton en Darwin te werk zijn gegaan? Laat het ons dan weten. Wij gaan dan prof. Michael Fitzgerald vragen het te komen toelichten.

• Welke kennis helpt mij het onderzoek te vinden waar ik een doorbraak kan bereiken? Hier een paar mogelijkheden:

⇒ Zie Bronnen … / ‘Open mind’ en onderzoek naar alle resultaat leverende therapieën.

⇒ Het in kaart brengen van goede behandelingsresultaten nadat het via de reguliere weg niet lukte.

⇒ De hersenen en lichaam zijn complexe systemen. Hoe gaan andere disciplines met fenomenen in complexe systemen om? Voorbeelden: kantelpunten, het exponentieel groeiend aantal test scenario’s, het vlinderslag effect en files/capaciteitsknelpunten?

 

.