Hardnekkige problemen pakken wij bij de wortel aan: oproep tot actie

Herkent ook u het volgende? Al bijna twee decennia proberen wij onze organisaties aan te passen op de uitdagingen van de huidige wereld. Wij ervaren de gevolgen als chronische bezuinigingsdruk, burn-out en ontslag van productieve medewerkers. Dat kan toch niet zo doorgaan! Bent ook u van mening dat het tijd is over te stappen van aanpak zoals  ‘laten wij het nog een keer proberen‘ naar ‘hardnekkige problemen pakken wij bij de wortel aan’?

Dan wil ik u uitnodigen in uw omgeving richtinggevende vragen te stellen. Voorbeeldvragen vindt u in deze blog post en in vervolgpublicaties. Maar laten wij eerst kijken waarom zo menig onoplosbaar probleem oplosbaar is. 

Verder via de originele blog post …

.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Manifest versterken samenwerking Sociaal Domein

Graag maken wij u attent op een initiatief waar Zorgdenkers Ellen Vervoort-Nijsen en Charles de Monchy actief bij betrokken zijn. Het is deels een spin-off dat vanuit de activiteiten van het Zorgdenkers Netwerk is ontstaan. Wij zien het als een ‘high-impact’ project omdat er structureel gebruik wordt gemaakt van één van de effectieve technieken voor de omgang met complexe situaties: de rotonde.

Zij noemen het de koppelzone. Op de weg zijn veel rigide stoplichten vervangen door rotondes. Ook in de virtuele wereld tussen organisaties is dat mogelijk. Op 15-11-2017 hebben alle gemeenteraadsleden met hun wethouders het volgende bericht met het Manifest voor Anja ontvangen:

Geachte heer/mevrouw [naam],

Als lid van de gemeenteraad komt u op voor de belangen van uw burgers.

Sommigen zijn afhankelijk van ondersteuning. Maar je hoeft de krant maar open te slaan en je ziet dat er binnen het ‘Sociaal Domein’ veel beter kan. Ook in uw gemeente herkent u vast wel een ‘Anja’ die niet tijdig wordt geholpen of wordt doorgestuurd van instantie naar instantie. De oorzaak is vooral het gebrek aan gestructureerde samenwerking. Dat kan toch niet langer zo?

De oplossing ligt voor de hand: [click hier voor het volledige bericht]

Geplaatst in aankondiging, bureaucratie, complexiteit, innovatie, kosten zorg, leiderschap, mogelijkheden, Rotonde, zorg | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Paradoxaal Leiderschap: het verbindende element om ‘high-impact’ verbeterinitiatieven weer mogelijk te maken?

Afgelopen donderdag was ik bij een inspiratiesessie van de Gemeente Rotterdam. Ivo Brughmans, filosoof en managementconsultant, gaf een boeiende presentatie. Het heeft indruk gemaakt. Want aan het eind hebben zich een verbazingwekkend groot aantal deelnemers ingeschreven voor een vervolg via communities of practice. Mijns inziens geeft Ivo’s model een buitengewoon interessant vertrekpunt om verbeterinitiatieven, die nu nog vastlopen, weer mogelijk te maken.

Om het beoogde niveau 6 of 7 van zijn model te bereiken zijn wel nog bijdragen nodig. Ik ben van mening dat deze bijdragen al bestaan een via netwerken zoals het Zorgdenkers Netwerk, de Stad van Morgen, Rotterdam Kantelt en Denktank Project NL te vinden zijn. Ben uiteraard benieuwd hoe anderen dat zien. Reageren kan onderaan deze blog post.

Waar gaat het om? Het begon al voor deze sessie. Er wat dusdanige belangstelling dat moest worden uitgeweken naar een andere locatie met een grotere zaal. Er hing iets in de lucht van: wij willen vernieuwen, hebben het herhaaldelijk geprobeerd maar de resultaten waren onvoldoende. Men was moe van nog meer van hetzelfde in een nieuw jasje of een nieuwe trend die het ook niet gaat worden. Men was blijkbaar op zoek naar houvast waaruit het volgende is op te maken: ‘die begrijpen het écht! Laten wij samen werken om het verschil te maken’. Dat is een patroon dat mij sinds het midden van vorig jaar via diverse netwerken is opgevallen. Hierop is Ivo Brughmans ingegaan. Centraal stond het doorbreken van het slingeren tussen extremen zoals centraal organiseren naar decentraal en weer terug.

Hier een video waar Ivo het uitlegt (9:41):

.

Geplaatst in bronnen, bureaucratie, complexiteit, handvatten, innovatie, kernoorzaken, leiderschap, mogelijkheden, obstakels, symptomen, zorg | Getagged , , , , , , | Één reactie

#socialeinnovatie: De wil is er. Het belangrijkste obstakel lijkt nu bespreekbaar en dus oplosbaar.

Eén week geleden was ik op de conferentie sociale innovatie. Het was een boeiende bijeenkomst. Aan de ene kant bleek de urgentie voor sociale innovatie veel hoger dan ik had gedacht. Aan de andere kant was er veel energie aanwezig om innovatie vooraan te brengen. Opvallend was het volgende: tot kortgeleden leek het een kwestie van mouwen opstropen, olievlek starten en het komt er wel. Als je het anders zag kwam een reactie van ‘doomdenker’. Afgelopen vrijdag was dat anders.

Ineens was er sprake van ‘er is geen ruimte voor innovatie’. Iemand had het over 30 eerdere conferenties zoals deze en geen resultaat. Toen men tijdens een paneldiscussie op zoek ging naar oplossingen op problemen heb ik dat bijgedragen wat wij bij de Zorgdenkers hebben gevonden. Tot mijn verrassing werd het met een applaus gewaardeerd. Deze bijdrage wil ik dan ook via deze weg delen. Tegelijk wil ik lezers uitnodigen iets ermee de doen:

Het Zorgdenker Netwerk is mede ontstaan vanuit mensen die eerder hadden ervaren hoe hun initiatief op onoverbrugbare obstakels was vastgelopen. Bij dit netwerk hebben wij ons gevraagd “hoe komt het dat ‘high-impact’ verbeterinitiatieven structureel vastlopen?”

Conclusie: Er bestaan drie groepen. Patiënten/cliënten zorgverleners/ professionals – beslissers (bestuurders, managers, managementadviseurs, politici). Met de beste bedoelingen start iedere groep verbeterinitiatieven. Omdat de groepen elkaar op cruciale gebieden onvoldoende begrijpen, lopen hun initiatieven langs elkaar heen. Omdat de oorzaken van de klachten blijven bestaan heeft dit weer nieuwe klachten tot gevolg. Omdat deze projecten veel geld en veel tijd kosten, worden de klachten met iedere ronde aan ‘verbeterinitiatieven’ erger.

Hoe dat op te lossen is?

  1. Stoppen met die initiatieven die op klachten sturen!
  2. Aanpak van de veranderbare oorzaken die de klachten laten ontstaan!
  3. Stel menselijke kernwaardes zoals gezondheid, veiligheid, tevreden cliënten en gemotiveerde medewerkers weer voorop i.p.v. het geld!

De uitdaging is nu deze: hoe vinden wij de veranderbare oorzaken en oplossingen? Dat lijkt ingewikkeld. Met een bepaalde insteek is het ‘vrij eenvoudig’, zie dit artikel: #socialeinnovatie: van klacht naar veranderbare oorzaak en oplossing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Zorgdenkers Netwerk via info@zorgdenkers.nl of bel de auteur van dit artikel op 078-644 0199..

Geplaatst in bronnen, complexiteit, gezondheid, handvatten, innovatie, kernoorzaken, kosten zorg, kwaliteit, mogelijkheden, obstakels, Project, symptomen, zorg | Getagged , , , , , , , , , , | 11 Reacties

#socialeinnovatie: van klacht naar veranderbare oorzaak en oplossing

.

Klagen lost niets op

Klagen is eenvoudig. Klagen lost echter niets op, integendeel. Het veroorzaakt eindeloze discussies, korte termijn acties en mislukte projecten. Vertrouwen gaat verloren. Trek je de gedachtegang door dan wordt duidelijk waarom mensen uit protest hun stem uitbrengen op Brexit en het populisme: omdat niemand zich verantwoordelijk voelt de oorzaken van de klachten aan te pakken. Toen ik in 1987 naar Nederland kwam was dat anders!

Het was mouwen opstropen en doen. Er was nog iets. Klachten en problemen werden duurzaam opgelost door ze bij hun veranderbare oorzaken op te lossen. Dat leerde ik waarderen en toe te passen. Mouwen opstropen en doen zijn er nog altijd. Maar waar is het duurzaam oplossen van de oorzaken gebleven?

.

In sneltreinvaart van klacht naar veranderbare oorzaak en oplossing

In de complexe wereld van vandaag is het opsporen van veranderbare oorzaken geen eenvoudige taak. Toch is het mogelijk. Sterker nog, met de oude werkwijze was het bijvoorbeeld mogelijk zelforganisatie binnen kaders voor 30.000 medewerkers voor elkaar te krijgen en een bestaande therapie te vinden waardoor dagelijkse ADHD-uitbarstingen zijn verdwenen. Tot mijn verrassing bleek dat Charles de Monchy een methode had ontwikkeld waar werkwijzen van deze aanpak waren opgenomen. Het mooie van deze methode is dat het nu mogelijk is in een sneltreinvaart van klachten naar veranderbare oorzaken en oplossingen te komen.

Deze methode werd onder meer bij het landelijke project ter bestrijding van de aardappelziekte ingezet. Dat is een project waarvan wij nauwelijks iets hebben gehoord. Dat komt doordat het buitengewoon succesvol was en dat met een fractie van de gebruikelijk kosten en complicaties.

Met dank aan Charles, hieronder een werkvorm en voorbeeld om van klachten naar veranderbare oorzaken en oplossingen te komen. Normaalgesproken wordt dit via workshops gedaan waar vertegenwoordigers van de betrokken partijen deelnemen. Door naar elkaar te luisteren wordt het inzichtelijk waar de partijen tegenaan lopen. Van klachten worden veranderbare oorzaken en oplossingen:

Klacht We komen om in de instructies1. Veel te veel!!! Jullie houden je niet aan de instructies1!
1.Wie? Partij 1

Locatiemedewerkers

Partij 2

Management

2. Wat gebeurt er? Instructies staan op verschillende plekken, spreken elkaar tegen; etc. Locaties richten de dienstverlening verschillend in.
3. Veranderbare oorzaak/ knelpunt Het kost veel te veel tijd om de relevante instructies te vinden, uit te zoeken welke instructie telt, etc. Wij hebben zo veel instructies dat wij ze niet meer kunnen bijhouden.
4. Kans De relevante instructies zijn met een paar mouse clicks te vinden. Het aantal instructies is teruggebracht tot op een beheersbaar niveau.
5. Oplossing Eén ‘look and feel’ voor alle instructies, inclusief één centrale plek. Twee schrijfwijzen voor instructies: één voor situaties war de bestaande schrijfwijze prima werkt en één nieuwe voor situaties waar deze schrijfwijze een exponentieel groeiend aantal instructies veroorzaakt.

        1 Richtlijnen, policies, standaarden, protocollen, etc.

 

Laten wij het concreet maken door twee ‘high-impact’ klachten op te lossen

Ken jij bestuurders, wetenschappers en/of politici die deze (of andere) klachten bij hun veranderbare oorzaken willen oplossen? Laat ze dan contact opnemen met het Zorgdenkers Netwerk via info@zorgdenkers.nl of bel de auteur van dit artikel op 078-644 0199.

Het Zorgdenkers Netwerk heeft grote bronnen geïdentificeerd, die erop wachten aangesproken te worden. Vanuit bron 3 (‘open mind’ en onderzoek naar alle resultaat leverende therapieën’), hieronder twee ‘high-impact’ klachten. Oplossen van de veranderbare oorzaken biedt de mogelijkheid veel leed te voorkomen en miljarden Euro’s écht te besparen. Om het mogelijk te maken is de medewerking van bestuurders, adviseurs, wetenschappers en/of politici nodig.

Achtergrond: Nadat patiënten via de reguliere weg te kennen werd gegeven “het spijt ons, u moet leren met uw aandoening te leven”, hebben patiënten op eigen initiatief therapieën gevonden, die het nodige resultaat hebben geleverd. Via netwerken en het Internet zijn dusdanig veel voorbeelden te vinden, dat dit één van de grote bronnen moet leveren om de zorg ook in de toekomst betaalbaar te maken.

Ook in mijn familie is ons dit overkomen, zeven keer. In alle gevallen was het mogelijk op eigen initiatief een therapie te vinden, die het nodige resultaat heeft geleverd, zelfs bij ADHD en dyslexie. Bij ADHD en dyslexie was de werkwijze te verklaren via technieken zoals de alternatieve route, die ons bij file op de weg wordt aangeboden (ingenieursdisciplines). Opmerkelijk was dat geen ADHD-, dyslexie- en autismeonderzoek te vinden was dat deze technieken had ingezet.

Hier de twee klachten:

Klacht Onbewezen therapieën creëren valse verwachtingen en hoge, onnodige zorgkosten. Probeer je met de bij de achtergrond aangegeven behandelingsresultaten onderzoek voor elkaar te krijgen, dan strandt het op een overvloed aan obstakels. Niemand voelt zich verantwoordelijk. In de tussentijd worden deze therapieën verbannen omdat ze niet bewezen zijn.  
1.Wie? Beslissers (bestuurders, managers, hun adviseurs, wetenschappers, politici) en professionals Patiënten en ook professionals

 

Ken jij bestuurders, wetenschappers en/of politici die deze (of andere) klachten bij hun veranderbare oorzaken willen oplossen? Laat ze dan contact opnemen met het Zorgdenkers Netwerk via info@zorgdenkers.nl of bel de auteur van dit artikel op 078-644 0199.

.

Geplaatst in bronnen, complexiteit, gezondheid, handvatten, kernoorzaken, kosten zorg, kwaliteit, mogelijkheden, obstakels, Project, zorg | Getagged , , , , , , , , | Een reactie plaatsen