‘Low-Effort/High-Impact’ technieken

.

⇐ Terug

.

Integriteit nieuwe stijl

Met integriteit wordt vaak bedoeld dat we dat doen wat wij beloven. In de complexe en snel veranderende wereld van vandaag ontstaan echter situaties waarin dit soms onmogelijk is of het geen zin meer heeft. Probeert u dan toch het beloofde na te komen, dan hebben mensen intuïtief door dat u de weg kwijt bent.

Integriteit nieuwe stijl betekent dat u pas een uitspraak of belofte maakt als er voldoende vertrouwen is dat u deze na komen kunt. Zodra duidelijk wordt dat een belofte niet kan worden nagekomen, doet u er alles aan om de schade bij de betrokken partijen zoveel mogelijk te verhelpen.

De kern van integriteit nieuwe stijl is: zeg wat u doet en doe wat u zegt.

Meer in het artikel van Michael C. Jensen, Professor Emeritus, Harvard Business School: Integrity: Without it Nothing Works.

.

Authentiek luisteren

Authentiek luisteren biedt de mogelijkheid zeer snel met anderen in verbinding te treden en verloren vertrouwen terug te winnen.

U kunt het zelf proberen. Als u bij de eerstvolgende discussie of presentatie iets inbrengt, wat is uw onbewuste reactie als de andere persoon niet naar uw inbreng luistert? Luistert u nog naar deze persoon?

Authentiek luisteren betekent de andere persoon zo proberen te begrijpen zoals hij/zij het heeft bedoeld.

Authentiek luisteren gaat hand in hand met integriteit nieuwe stijl.

.

Doorbreken van vastzittende denkwijzen

Een van de grote uitdagingen om over de drempel te komen, is het veranderen van over decennia opgedane denkwijzen. Het is bijzonder lastig omdat deze onderdeel van het onbewuste denken zijn geworden. Afhankelijk van de uitdaging zijn er meerdere mogelijkheden. Dit voorbeeld heeft betrekking op bijzonder diep zittende denkwijzen.

Het opsporen van de bron van het vastzittende denken en de bijbehorende valkuil die uw denken sturen, geeft u diepe inzichten in de werkwijze van de hersenen. Het wordt inzichtelijk waarom ‘vastzittende’ denkwijzen zo moeilijk te veranderen zijn. U maakt tevens kennis met één van vele mogelijkheden om vastzittende denkwijzen te openen en verandertrajecten in een stroomversnelling te brengen.

Een concreet voorbeeld van een van de zorgdenkers kunt u hier nalezen. Het beschrijft drie cruciale gebeurtenissen in zijn leven die zijn denken bepaalden. In een tweede blog post kunt u lezen hoe vanuit die gebeurtenissen zijn valkuil ontstond en wat er ontstond toen hij zich van die valkuil bewust werd en leerde doorbreken.