Home

.

Waarom wij dit doen?

Voor ons en onze kinderen

Voor een duurzaam en betrouwbaar  gezondheidssysteem

Voor een kwaliteit waar wij ons met zijn allen aan kunnen verbinden

.

Wat wij doen?

Pilaar I: creëren van één gezamenlijk bewustzijn

Gezamenlijk bewustzijn

.

Pilaar II: richting geven in besluitvorming –op basis van gezondheid en met handvatten op veranderbare (kern)oorzaken 

Beslissingen en verbeterinitiatieven zijn te veel gericht op symptomen. Omdat de (kern)oorzaken die erachter schuilgaan onopgelost blijven, veroorzaakt dit steeds weer nieuwe symptomen. Zowel traditionele als innovatieve projecten lopen vast op een overvloed aan obstakels.

Door de drie groepen bij het identificeren van veranderbare (kern)oorzaken en situaties te betrekken en samen handvatten te ontwikkelen ontstaat er één gezamenlijk bewustzijn. Focus op gezondheid en op veranderbare kernoorzaken levert die handvatten waar met minst mogelijke inzet het meeste te bereiken is (klik hier voor ‘high-impact’ voorbeeld projecten).

 .

Hoe wij het aanpakken?

Pilaar III: transformeren van de huidige situatie naar de gewenste situatie

Wij verbinden mensen, initiatieven en betrokken partijen. Wij bieden richtinggevende handvatten. Wij creëren een platform dat obstakels weghaalt zodat er ruimte voor innovatieve mogelijkheden ontstaat.

De bouwstenen:

  1. Bronnen die erop wachten aangesproken te worden.
  2. Wat houdt ons tegen de bronnen aan te spreken?
  3. Mogelijkheden en richtinggevende handvatten om de vicieuze cirkel te doorbreken.
  4. ‘High-Impact’ projecten maken de weg vrij voor ‘bottom-up’ projecten:  inspirerende projecten en projecten zorgdenkers
  5. Opleiding: beginnend met interactieve informatie- en demonstratiesessies

.